چند خبر غیبى
توسط : fgf

على علیه السلام در سال 39 هجرى كشته شد اگر این خطبه را رسول اكرم صلى الله علیه وآله در سال آخر عمر خود القا كرده باشد خبر از 29 سال بعد داده است جالب آن كه گفته آن حضرت تنها یك خبر غیبى نیست بلكه چند خبر است :
1 على علیه السلام به مرگ طبیعى از دنیا نمى رود بكله كشته مى شود.
2 قتل آن حضرت در ماه مبارك رمضان اتفاق مى افتد.
3 در حال نماز كشته مى شود.
4 با سم كشته نمى شود، بلكه قتل آن حضرت با سلاح خواهد بود.
5 سلاح به سر اصابت مى نماید نه به سینه یا پهلو.
6 خون ریزى به قدرى شدید است كه محاسن آن حضرت به خونش ‍ خضاب مى گردد.
رسول اكرم صلى الله علیه وآله این خببر غیبى را در منبر با حضور بسیارى از مسلمانان در كمال صراحت و قاطعیت بیان كرد. حتى مطلب به قدرى در ضمیر آن حضرت روشن و غیر قابل تردید بود كه فرمود:
گویى مى بینم كه درباره تواین قضیه اتفاق مى افتد.

خبر دادن از وقوع چنین حادثه اى در 29 سال قبل از مجارى علمى ، تحصیلات دانشگاهى غیر ممكن است این علم غیبى است كه به مشیت خداوند به پیغبمر اكرم صلى الله علیه وآله افاضه شده و رسول اكرم صلى الله علیه وآله بر اساس آن سخن مى گوید جالب آن كه رسول اكرم صلى الله علیه وآله وقوع این حادثه را بیش از یك بار اعلام كرده است.

چهارشنبه 26/10/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName