امام صادق علیه السلام فرمود
توسط : fgf
 آن كه از حوادث و پیش آمدهاى آینده خود آگاه نباشد، امام نیست.
چهارشنبه 26/10/1386 - 10:28
پسندیدم 0
UserName