امام عالم به تمام دانش ها
توسط : fgf
ابوبصیر مى گوید: از امام كاظم علیه السلام پرسیدم :
فدایت شوم امام را چگونه مى توان شناخت ؟
حضرت در پاسخ فرمود :
نخست این كه پدر امام او را در میان مردم به امامت نصب كند، زیرا رسول خدا صلى الله علیه و آله امیرالمومنین على علیه السلام را به امامت منصوب كرد. چنان كه هر امامى باید امام پس از خود را به مردم معرفى كند.
دوم : هر چى از او بپرسى توانایى پاسخ داشته باشد.
سوم : تو ساكت باشى و امام به سخن ابتدا كند (منظور تو را بگوید) ، یعنى از ما فى الصغیر تو آگاه باشد.
چهارم : مردم را از حوادث آینده خبر دهد.
پنجم : با هر یك از مردم با زبان خود آنان سخن بگوید.
به امام كاظم علیه السلام گفتم :
فدایت شوم امام باید به هر زبانى تكلم كند ؟
فرمود: آرى ، زبان پرنده را هم مى داند سپس فرمود:
اكنون پیش از آن كه از جایت حركت كنى علامت آن را به تو عطا خواهم كرد، طولى نكشید كه دیدم مردى نزد امام آمد كه اهل خراسان بود و به زبان عربى با امام علیه السلام سخن گفت حضرت پاسخ او را به فارسى فرمود.
آن مرد خراسانى گفت : من به زبان فارسى با تو گفت و گو نكردم براى این كه شاید شما كاملا زبان فارسى را ندانى.
حضرت فرمود: سبحان الله ، اگر من نتوانم جواب تو را بگویم پس چه فضیلتى بر تو خواهم داشت ؟!
آن گاه امام علیه السلام به من فرمودن اى ابومحمد! امام آن است كه كلام همه مردم و پرندگان و حیوانات و هر جاندارى بر او مخفى نباشد، كسى كه این خصلت ها در وجود او نباشد امام نیست
چهارشنبه 26/10/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName