مصیبت امام حسین علیه السلام از همه بالاتر است
توسط : fgf
شیخ صدوق قدس سره در علل الشرایع به اسناد خود از عبدالله بن فضل هاشمى روایت كرده كه گفت :
به امام صادق علیه السلام عرض كردم : یا بن رسول الله ، چه شد روز عاشورا روز شهادت حسین علیه السلام است روز بزرگ مصائب است ، و حال آن كه روز وفات رسول الله صلى الله علیه و آله و روزى كه فاطمه علیهاالسلام جهان را وداع گفت و روزى كه امیرالمومنین علیه السلام شهادت یافت و روزى كه حسن بن على علیه السلام به ضربت ستم شهید گشت واجب مى كند كه مصائب این روزها بزرگ تر باشد ؟
امام علیه السلام فرمود:
مصیبت روز قتل امام حسین علیه السلام بزرگ تر است از جمیع ایام ، زیرا كه اصحاب كساء كه در نزد خداوند بهترین آفریدگانند، فزون از پنج تن نباشند و آنها محمد و على فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند و جود عالم منوط به وجود ایشان بود چون رسول خداصلى الله علیه و آله جهان را وداع كرد مردمان به بقاى چهار تن دیگر شاد بودند و چون فاطمه علیهاالسلام از دنیا رفت مردمان به وجود حسن و حسین علیهماالسلام تسلیت مى یافتند چون على علیه السلام به شهادت رسید، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به جاى او بودند و بعد از شهادت حسن علیه السلام مردم چشمشان به جمال حسین علیه السلام بود اما چون حسین علیه السلام را به قتل رساندند كسى از اصحاب كساء باقى نماند تا مردم را در سوگوارى آن حضرت سیر و سلوكى باشد ولى شهادت حضرت حسین علیه السلام چنان بود كه پیامبر صلى الله علیه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام همگان را شهید كرده باشند این جاست كه مصیبت روز شهادت حسین علیه السلام بزرگترین ایام و برزگترین مصائب است.
چهارشنبه 26/10/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName