فواید محافظت بر مناجات از راه عقل 7
 

ذكر فضیلت دعا در غیاب برادران دینى از دیدگاه روایات :

اینك پس از ذكر شروط مهمّى كه موجب قبولى دعا مى شوند ،
لازم است فضیلت دعا در غیاب برادران دینى را با استفاده از
 برخى روایاتى كه بدان دست یافته ایم یادآور شویم :

1 در روایتى آمده كه امام صادق (ع) فرمود رسول خدا (ص)

فرمودند : هركس بگوید : بیآمرز.


 تا برپایى قیامت خلق فرموده ، یك كار نیك براى او مى نویسد و

 یك گناه او را محو مى فرماید و یك درجه [درجه ایمانی] او را بالا

 مى برد.

خداوند، در برابر هر مؤمنى كه از زمان آفرینش حضرت آدم (ع)
خداوندا، مردان و زنان مؤمن را
اءَللّهُمَّ، اَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ.
چهارشنبه 26/10/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName