نصیحت
توسط : kavire_teshne

بازیگر تازه کار و جوانی نزد چارلی چاپلین رفت و از او خواست که راهنماییش کند،چارلی چاپلین در جواب گفت:به تو نصیحتی می کنم که در طول عمرت برای تو از هر نصیحتی بهتر و برتر است و آن اینکه از دشمن خودت یکبار بترس و از دوست خودت هزار بار.چارلی،وقتی تعجب جوان را دید،افزود:اگر رفاقت تو با دوستت به هر علتی به هم بخورد،بطور مسلم بهترین کسی که می تواند به تو ضربه بزند همان دوست توست که به ضعفهای تو آگاهی دارد.پس مواظب باش که هر راضی را برای دوستت فاش نکنی و از دوستت بترس،زیرا به شیوه زیان رساندن به تو آگاه است.

چهارشنبه 26/10/1386 - 9:59
پسندیدم 0
UserName