آدم های خوش بین و بد بین!!!
توسط : kavire_teshne

دنیا هم به آدم های خوش بین نیاز داره هم به آدم های بد بین؛چون افراد خوش بین هواپیما می سازند،افراد بد بین چتر نجات!!!!

چهارشنبه 26/10/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName