دشمنان اهل بیت علیهم السلام بخوانند
توسط : fgf
كتاب (ادریس ص 514 و 515 چاپ لندن به سال 1895) به زبان سریان :
اگر اینها نبودند من تو را (خطاب به آدم علیه السلام) نمى آفریدم و نه آسمان و نه زمین و نه بهشت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه را عرض كردم پروردگارا، نام اینها چیست ؟
به آدم خطاب رسید: به ساق عرض بنگر، چون نگریستم دیدم این پنج نام مبارك نوشته : (پارقلیطا (محمد) ، و ایلیا (على) ، طلیه (فاطمه) شبر (حسن) شبیر (حسین) پس مخلوقات مرا تسبیح كنید كه نیست خدایى جز من و محمد صلى الله علیه و آله فرستاده من است .
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName