اهل بیت علیهم اسلام كشتى نجاتند
توسط : fgf
سالك راه حق بیا ، نور هدا زما طلب
نور بصیرت از در عترت مصطفى طلب
دم به دم گوش هوش مى فكند این سروش
معرفت از طلب كنى از بركات ماه طلب
هست سفینه نجات عترت و ما خدا خدا
دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب
خسته جهل را بگو هرزه مگرد كو به كو
از بر ما شفا بجو از در ما دوا طلب
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName