حدیث عترت مشتمل بر هشت فضیلت براى ائمه اطهار (ع)
توسط : fgf
حدیث عترت كه از نظر شیعه و سنى متواتر است و در صحت آن تردید نیست دلالت بر چند فضیلت بزرگ براى ائمه اطهار علهیم السلام دارد:
1 اهل بیت عصمت پس از پیغمبر صلى الله علیه و آله بهترین مردم هستند.
2 همه مردم به وجود آنها نیازمندند ولى آنان از همه مردم بى نیازند.
3 دلالت بر عصمت و طهارت آنان دارد .
4 ائمه اطهار عالم به تمام علوم قرآن هستند.
5 آنها از جانب خدا و پیغمبر صلى الله علیه و آله خلیفه و جانشین آن حضرت هستند.
6 امامت و پیشوایى منحصر در آنهاست .
7 براى راه یافتن تنها باید دست به دامان آنها زد و از آنان مدد خواست.
8 تا روز رستاخیز زمین از وجود آنان خالى نخواهد بود.
چهارشنبه 26/10/1386 - 9:8
پسندیدم 0
UserName