سخاوت از امام حسین علیه السلام بیاموزید
توسط : fgf

امام حسین علیه السلام فرمود:
درست است فرمایش رسول خدا صلى الله علیه و آله كه فرمود: افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فى قلب المومن بما لا اثم فیه.
بهترین كار پس از نماز، وارد كردن شادی در دل مومن است با آنچه گناهى در آن نباشد .

امام حسین علیه السلام فرمود: غلامى دیدم خوراك خود را به سگى مى دهد.
گفتم : در چنین حال غذایت را مى دهى ؟ اى فرزند رسول خدا، من غمگینم ، به شادى او شادى مى جویم براى این كه صاحب من یهودى است مى خواهم از او جدا بشوم پس امام علیه السلام به سوى صاحبش با دویست دینار آمد یهودى گفت : غلام فداى قدمت و بستان براى غلام و مال را برگردانید.
حضرت فرمود : مال را بخشیدم یهودى گفت : قبول كردم و به غلام بخشیدم .
حضرت فرمود: غلام را آزاد كردم وتمام مال را به او بخشیدم . همسر یهودى گفت : اسلام آوردم و مهریه ام را به شوهرم بخشیدم یهودى گفت : من هم اسلام آوردم ، این خانه را به او بخشیدم.

چهارشنبه 26/10/1386 - 9:3
پسندیدم 0
UserName