كنیز و شاخه گل
توسط : fgf
علامه مجلسى ره از كشف الغمه روایت كرده كه انس گفت :
روزى در محضر امام حسین علیه السلام بودم كنیز آن بزرگوار آمد و گلى یك شاخه آن حضرت گذاشت حضرت فرمود:
تو را آزاد كردم براى خدا من گفتم یك شاخه گل براى تو مى آوردت او را آزاد مى كنى ؟ حضرت فرمود: خداى بزرگ مى فرماید: چون تحیت كنند شما را به تحیتى ، پس تحیت كنید به نیكوتر از آنو تحیت نیكوتر من آن بود كه او را آزاد كنم.               منبع:وسایل الشیعه
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:59
پسندیدم 0
UserName