نیكى به مقدار معرفت
توسط : fgf
یك اعرابى ، به محضر امام حسین علیه السلام آمد عرض كرد: یا بن رسول الله ذمه اى در گردن من است و قادر به اداى آن نیستم ناچار به خود گفتم كه باید از مرد كریمى سوال نمایم و كسى كه از اهل بیت رسول الله صلى الله علیه و آله باشد سراغ ندارم حضرت به اعرابى فرمود: من سه سوال از تو مى كنم اگر یكى را پاسخ گفتى یك سوم آن مال را به تو عطا مى كنم و اگر دو سوال را جواب گفتى دو سوم آن مال را صاحب خواهى شد، و اگر هر سه مساله را پاسخ گفتى تمام آن مال را عطا خواهم كرد.
اعرابى عرض كرد: یا بن رسول الله ، چطور مى شود كه مثل شما كه از همه جهات تكمیل هستید از من اعرابى كه بیابانى هستم پرسش كنید ؟
امام حسین علیه السلام فرمود:  از جدم رسول خداصلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود :المعروف بقدر المرفة .
اعرابى عرض كرد: هر چه مى خواهى بپرس اگر بدانم جواب مى گویم و اگز ندانم از شما یادى مى گیرم و لا قوة الا بالله .
حضرت فرمود: افضل اعمال چیست ؟
گفت : ایمان به خداوند تعالى .
حضرت فرمود: چه چیز مردم را از مهالك نجات مى دهد ؟
عرض كرد: توكل و اعتماد به خداى بزرگوار.
فرمود: زینت آدمى در چیست ؟
اعرابى گفت : علمى كه با آن حلم باشد فرمود: اگر بدین شرف دست نیابد ؟
عرض كرد: مالى كه با مروت و جوانمردى همراه باشد.
فرمود: اگر این را نیز نداشته باشد.
گفت : فقر و پریشانى كه با آن صبر و شكیبایى باشد.
فرمود: اگر این را هم نداشته باشد.
عرابى گفت : صاعقه اى از آسمان فرود آید و او را بسوزاند كه او شایستگى جز این را ندارد.
حضرت خندید و كیسه اى كه هزار دینار زر سرخ داشت به وى داد و انگشرتى به او عطا كرد كه نگین آن دویست درهم قیمت داشت .
حضرت به اعرابى فرمود: با این زرها ذمه خود را برى كن ، و این انگشتر را در نفقه خود صرف كن.اعرابى آن زرها را برداشت و این آیه مباركه را تلاوت كرد: (الله اعلم حیث یجعل رسالته)
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName