اخلاق حسنین علیهم السلام
توسط : fgf
پیر مردى مشغول وضو گرفتن بود. اما شیوه صحیح وضو گرفتن را نمى دانست امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هنگامى كه طفل بودند وضو گرفتن پیرمرد را دیدند جاى تردید نبود، تعلیم مسائل و ارشاد جاهل واجب است باید وضوى صحیح را به پیرمرد یا داد اما اگر مستقیما به او گفته شود که وضو تو صحیح نیست گذشته از این كه موجب رنجش او مى شود براى همیشه خاطره تلخى از وضو خواهد داشت به علاوه از كجا كه او این تذكر را براى خود تحقیر تلقى نكند و یكباره روى دنده لجبازى نیفتد و هیج وقت زیر بار نرود.
این دو طفل اندیشیدند و پیرمرد مى شنید این یگى گفت : وضوى من از وضوى تو كامل تر است دیگرى مى گفت : وضوى من از وضوى تو كامل تر است .
سپس توافق كردند كه هر دو در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد حكمیت كند طبق قرار عمل كردند و هر دو نفر وضوى صحیحى و كاملى جلو چشم پیرمرد گرفتند پیرمرد تازه متوجه شد كه وضوى صحیح را چگونه باید انجام داد و به فراست مقصود اصلى دو طفل را دریافت و سخت تحت تاثیر محبت بى شائبه و هوش و فطالت آنها قرار گرفت . گفت : وضوى هر دو شما صحیح و كامل است ، من پیرمرد نادان هنوز وضو ساختن را نمى دانم شما به حكم محبتى كه بر امت جد خود دارید مرا متبه ساختید متشكرم
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:46
پسندیدم 0
UserName