در وصف امام حسین(ع)
توسط : fgf
اى بوده همیشه در تمناى حسین
این مژده شنو زجد والاى حسین
فردوس بود جاى احباى حسین
دوزخ باشد مقام اعداى حسین
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName