...... و آن خیمه و خرگاه
توسط : حامد...
 

...... و آن خیمه و خرگاه کهکشانی  شد که از آن پس ، آن را « مطاف عشق » می خوانند .

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:35
پسندیدم 0
UserName