اما چه دشوار می نماید
توسط : حامد...
 

اما چه دشوار می نماید ؛ طی این عرصات ! آنان که به مقصد رسیده اند می گویند میان ما و شما تنها همین « خون » فاصله است ؛ تا سدره المنتهی را با پای عقل آمده ای اما از این پس جاذبه ی جنون تو را خواهد برد .... طی این مرحله  دیگر با پای پیاده میسور نیست ؛ بال می خواهد ، و بال را به عباس ( ع ) می دهند که دستانش را در راه خدا قربانی کند .

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName