و ای دل ! .....
توسط : حامد...
 

و ای دل ! ..... تو را نیز از این سنت لایتغیر خلقت گریزی نیست ؛ مپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزموده اند و لاغیر .... صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است .

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName