الماس اگرچه از همه ی جوهر ها شفاف تر است
توسط : حامد...
 

الماس اگرچه از همه ی جوهر ها شفاف تر است ! سخت تر نیز هست . ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق ، تنها با یقین مطلق ممکن است ......

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName