بابا، من دخترى سه ساله‏ام
توسط : حامد...
 

بابا، من دخترى سه ساله‏ام  ، بابا جان! چه كسى مرا در كودكى یتیم و اسیر كرده  ، من رقیه‏ام ، آن‏كه، محنت ایام دیده‏ام ، و در كودكى از جهان دل بریده‏ام

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:31
پسندیدم 0
UserName