پپام عاشورا :
توسط : حامد...
 

پپام عاشورا :

 

براى یك مسلمان، بالاتر از هر چیز، عمل به وظیفه و انجام تكلیف است، هرچه باشد و هرجا باشد، چه با فتح نظامى، چه با شهادت، چه با ماندن، چه با رفتن، چه با فریاد، چه با سكوت، قیام براى خدا شكست ندارد و هركه به «وظیفه‏» عمل كند، پیروز است، هرچند در ظاهر شكست‏بخورد .

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName