از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره قسمت هفتم
توسط : حامد...
 

از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره  قسمت هفتم

 

 

چرا چنین مقایسه‏اى به پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مدد رساند؟ به آن دلیل كه حاصل این مقایسه آن بود كه در یك سو امام خمینى قدس‏سره را به جاى امام حسین علیه‏السلام و محمدرضا پهلوى را به جاى یزیدبن معاویه مى‏دیدند. از این رو، همان طورى كه قیام امام حسین علیه‏السلام بر ضد یزید واجب بود، قیام بر ضد یزید زمان نیز واجب بود. به راستى كه قضاوت مردم درباره مقایسه شباهت بین این دو درست بود؛ زیرا، بین امام خمینى قدس‏سره و امام حسین علیه‏السلام نیز همانند محمدرضا پهلوى و یزید بن معاویه شباهت‏هاى زیادى وجود داشت. به دو نمونه از این شباهت‏ها اشاره مى‏كنیم:

 

1. قیام فى‏سبیل‏لله: امام حسین علیه‏السلام در پاسخ به سخنان ضحاك بن عبدالله مشرقى كه مى‏گفت: كوفیان آماده جنگ با تو هستند، فرمود: «حَسبِىَ اللّهُ وَ نِعْمَ الوَكیل»؛ خدا براى من بس است و او خوب پشتیبان و تكیه گاهى است.

 

مقام معظم رهبرى در این مورد، درباره امام خمینى قدس‏سره فرمود: «بزرگ‏ترین ستایش براى رهبر عزیز، همین است كه او را عبدالله یعنى بنده خدا و تسلیم اراده پرورگار یاد كنیم.»

 

2. تكلیف‏گرایى: هنگامى دو نفر از سوى حاكم مكه براى امام حسین علیه‏السلام امان نامه آوردند، تا به این وسیله مانع از ادامه سفر امام علیه‏السلام به عراق شوند، امام علیه‏السلام فرمود: «در خواب، پیامبر خدا را دیدم، به چیزى فرمان یافتم كه در پى آن خواهم رفت، به زیانم باشد، یا به سودم.» مشابه چنین برخوردى را در مورد قطعنامه 598 از امام خمینى قدس‏سره شاهد بوده‏ایم. ایشان در این باره فرمود: «شما را مى‏شناسم، شما هم مرا مى‏شناسید. در شرایط كنونى آن چه موجب [این] امر [قبول قطعنامه [شد تكلیف الهى‏ام بود.»

 ادامه دارد....

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:30
پسندیدم 0
UserName