یا حسین
دلدادگان چون ساغر از دلبر گرفتند

از غیر دلبر دامن دلبر گرفتند

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:28
پسندیدم 0
UserName