امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 من كه یارانی باوفاتر و نیكوتر از یاران خود سراغ ندارم ، و نیز از اهل بیت خود خاندانی بهتر و مهربانتر نمی شناسم ، به پاس نیكیهایی كه در حق من دارید، خداوند به شماها بهترین پاداش عطا فرماید.

فانی لا أعلم أصحابا أوفی و لا خیرا من أصحابی، و لا أهل بیت أبر و لا أوصل من أهل بیتی، فجزاكم الله عنی خیرا.

بحار الانوار، ج 44، ص 392

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName