الا ... اى محرم!
توسط : حامد...
 

الا ... اى محرم!

به هنگام و هنگامه هجرى كاروان شهیدان تو آن راهبان روانبخش و مهمان‏نوازى كه در پاى رهپوى آزادگان لاله ارغوان مى‏فشانى

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:24
پسندیدم 0
UserName