موسیقی اسلامی
توسط : mmdarvishzadeh
: موسیقی اسلامی چیست؟

 

 

رحیم کریم عزیز حلیم حکیم متین

منان رحمان فتاح غفار تواب رزاق شهید

اللهم صل علی محمد و آل محمد یا مسلمین صلو علیه

                                                                                               

رحیم  کریم   عظیم   علیم حلیم حکیم متین

مهربان – بخشنده – بزرگ – دانا – بردبار –حکیم  مستحکم

منان  رحمان   فتاح   غفار   تواب   رزاق   شهید

نعمت دهنده – مهربان – گشاینده – بخشنده – توبه پذیر – روزی دهنده – ناظر

اللهم صل علی محمد و آل محمد

یا مسلمین صلو علیه

ای مسلمانان بر پیامبر آل او درود بفرستید

اللهم صل علی محمد و صحبه محمد

یا مومنین صلو علیه

ای مسلمانان بر پیامبر گرامی و اصحابش درود بفرستید

لطیف خبیر سمیع بصیر جلیل رقیب مجیب

ای آگاه بر نهان ها – آگاه – شنونده – بینا – با شکوه – نگهبان – نجابت دهنخده

غفور شکور ودود غیوم  رئوف صبور مجید

مهربان – ای کسی که در مجازات بندگان گناه کار شتاب نمی کنی – والا – آمرزنده – ای کسی که عمل صالحان را پاداش می دهی – دوستدار بندگان – ای همه چیز به تو پاینده

الهم صل علی محمد و آل محمد

یا مسلمین صلو علیه

الهم صل علی محمد و صحبه محمد

یا مومنین صلو علیه

الله اکبر الله اکبر

ای خدایی که از هر آنچه که به تصور آید بزرگتری  

لا الا اله هو الملک القدوس

نیست معبودی جز او – او پادشاهی است منزه از هر عیب و نقص

الله اکبر الله اکبر

ای خدایی که از هر آنچه که به تصور آید بزرگتری  

یا رحمان ارحم ضعفنا  

ای مهربان بر ناتوانی ما ترحم فرما

الله اکبر الله اکبر

یا غفار اغفر ذنوبنا

ای بسیار بخشنده گناهان ما را ببخش

الله اکبر الله اکبر

یا ستار استر عیوبنا

ای پوشاننده عیب ها . بدی هایم را بپوشان

الله اکبر الله اکبر

یا معز اعزز امتنا

ای عزت دهنده – بر عزت و شکوه امت اسلام بیافزا

الله اکبر الله اکبر

یا مجیب اجب دعانا

ای اجابت دهنده – دعاهای ما را اجابت فرما

الله اکبر الله اکبر

یا لطیف الطف بنا

ای همه لطف و مهربانی ما را از لطف و مهربانیت  محروم نساز 

ترجمه : حجت الاسلام والمسلمین دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 26/10/1386 - 8:22
پسندیدم 0
UserName