مؤنس...
توسط : mohsenpour
همیشه برای کسی بخند که میدونی به خاطر تو شاد میشه... واسه کسی گریه کن که میدونی
وقتی غصه داری و اشک میریزی برات اشک میریزه... برای کسی غمگین باش که در غمت
شریکه... عاشقه کسی باش که دوستت بداره!
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName