افزایش اعتماد به نفس کودکان
توسط : یاكریم
افزایش اعتماد به نفس کودکان                                           
 
افزایش اعتماد به نفس، حس نشاط و دوست داشتن در كودكان، به برنامه ریزى و نظم و ترتیب نیاز دارد. در واقع بدون برنامه ریزى و نظم و ترتیب، والدین نمى توانند در این زمینه عملكرد موفقى داشته باشند. اعتماد به نفس بالا و حس دوست داشتن و دوست داشته شدن در اعضاى خانواده موجب مى شود بچه ها به طرف ناهنجارى هاى جامعه از قبیل بزهكارى و مواد مخدر كه به ظاهر به آنها احساس قدرت مى بخشد، نروند. براى موفقیت والدین در ایجاد احساس نشاط، افزایش اعتماد به نفس در فرزندان و ایجاد رابطه مثبت با آنان راه هاى زیادى وجود دارد.

از فرصت هاى رویارویى واقعى نهایت استفاده را ببرید
اعتماد به نفس بچه ها تحت تأثیر كیفیت برنامه ها در زمانى خاص است نه مدت زمانى كه شما صرف آنها مى كنید. در زندگى شلوغ امروز، كمتر به چیزى كه فرزندمان مى گوید توجه مى كنیم و بیشتر به فكر كارهایى هستیم كه باید انجام دهیم. اغلب وانمود مى كنیم كه به حرف بچه گوش مى دهیم ولى متأسفانه تلاش بچه را در برقرارى ارتباط نادیده مى گیریم. اگر در طول روز فرصت هایى را براى بیان مشكلات به او ندهیم، مطمئناً او را به سوى رفتارهاى ناهنجار خواهیم كشاند. دادن نظر منفى به بچه ها به مراتب بهتر از نادیده گرفتن دیدگاه هاى آنهاست. شناخت احساسات او چه منفى و چه مثبت مهم است. شاید شما وقت زیادى براى بازى كردن با او اختصاص دهید ولى براى شنیدن حرف هایش نه. پس به دنبال این فرصت باشید تا به احساسات او اعتبار دهیدو مطمئن باشید این در آینده به نفع شما خواهد بود.
منبع:نسیم رضوان
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName