خوش قول
توسط : saeedbahale
آدم خوش قول ...  اول به قول هایی که به خودش داده وفا میکنه
چهارشنبه 26/10/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName