دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

موشهای صحرایی سالانه 1/3 منابع و ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند.

2/3 آدم رباییهای جهان در كلمبیا به وقوع می پیوندد.

2/3 اعدامهای جهان در كشور چین بوقوع می پیوندد.

سرود اصلی كشور یونان متشكل از 158 بیت میباشد.

تمساح ها قادرند آرواره های خود را با نیروی 1300 كیلو گرم ببندند.

یك گاو بطور متوسط سالانه 2 هزار و 300 گالن شیر تولید میكند

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:22
پسندیدم 0
UserName