دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

50 %جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از تلفن استفاده نكرده اند.

در هر 5 ثانیه یك كامپیوتر در سطح جهان به ویروس آلوده میگردد.

  ظروف پلاستیكی 50 هزار سال طول میكشد تا در طبیعت شروع به تجزیه شدن كنند.

اغلب مارها دارای 6 ردیف دندان میباشند.

90% سم مارها از پروتئین تشكیل یافته است.

هرگاه جمعیت كره زمین به 100 نفر كاهش یابد، 50 % پول جهان در دست 6 نفر قرار خواهد گرفت

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:22
پسندیدم 0
UserName