دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

یك خرس بالغ قادر است با سرعت یك اسب بدود.

قلب یك جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه میزند كه در دوران خواب زمستانی به 20 بار در دقیقه كاهش می یابد.

اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.

كانگروها قادرند 3 متر به سمت بالا و 8 متر به سمت جلو بپرند.

قلب میگو در سر آن واقع است

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:20
پسندیدم 0
UserName