دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

چیتا قادر است در حداكثر سرعت خود گامهایی به طول 8 متر بر دارد.

شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند.

عمر سنجاقكها تنها 24 ساعت میباشد.

مدت زمان گردش سیاره عطارد بدور خود دو برابر مدت زمان گردش آن بدور خورشید میباشد.

روشنایی قرص كامل ماه 9 برابر هلال ماه میباشد

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:20
پسندیدم 0
UserName