دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

10 درصد وزن بدن انسان (بدون آب) را باكتریها تشكیل میدهند.

11 درصد جمعیت جهان را چپ دستان تشكیل میدهند.

از هر 10 نفر، یك نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی میكند.

98 درصد وزن آب از اكسیژن تشكیل یافته است.

یك اسب در طول یك سال 7 برابر وزن بدن خود غذا مصرف میكند.

رشد دندانهای سگ آبی هیچگاه متوقف نمیگردد.

قلب والها تنها 9 بار در دقیقه میتپد

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:19
پسندیدم 0
UserName