دانستی های جالب و خواندنی
توسط : aliyoungi

سوسكها سریعترین جانوران 6 پا میباشند. با سرعت یك متر در ثانیه.

خرگوشها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود قادرند پشت سر خود را ببینند.

كرگدنها قادرند سریعتر از انسانها بدوند.

هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد.

مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند.

كانادا یك واژه هندی به معنی “روستای بزرگ” میباشد

چهارشنبه 26/10/1386 - 7:0
پسندیدم 0
UserName