ملاک برتری
توسط : mahmoodnzr

به نام تو

ملاک برتری چیزیست که ما بدست می آوریم،نه آنچه به دست ما می دهند.

التماس دعا(همه برای هم)

چهارشنبه 26/10/1386 - 4:15
پسندیدم 0
UserName