در گوشی های سری N دیگه نیازی به نرم افزار تغییر پسوند صوت نیست.
توسط : goleyasin

در این گوشی ها می توان بعد از انتخاب نام مورد نظر، با گذاشتن نقطه و بعد نوشتن پسوند مورد نظر پسوند آن را تغییر داد.

چهارشنبه 26/10/1386 - 1:6
پسندیدم 0
UserName