سه چیز است كه اُمت طاقت آنها را ندارند

اى على، سه كار است كه این امت طاقت آن را ندارند :

مواسات با برادران دینى در مال

حق مردم را از خویشتن دادن

و یاد خدا در هر حال،

ولى یاد خدا (تنها) «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر» نیست، بلكه یاد خدا آن است هنگامى كه انسان در برابر حرامى قرار مى گیرد از خدا بترسد و آن را ترك گوید.

چهارشنبه 26/10/1386 - 0:45
پسندیدم 0
UserName