اخوان ثالث ( 18 )
توسط : m66

"  چون سبوی تشنه    "

 

از تهی سرشار ،

جویبار لحظه ها جاریست .

چون سبوی تشنه كاندر خواب بیند آب ، وندر آب بیند سنگ ،

دوستان و دشمنان را می شناسم من .

زندگی را دوست می دارم ؛

مرگ را دشمن .

وای ، اما با كه باید گفت این ؟ من دوستی دارم

كه بدشمن خواهم از او التجا بردن .

جویبار لحظه ها جاری .

 

"   م . امید   "

سه شنبه 25/10/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName