اخوان ثالث ( 17 )
توسط : m66

"  دریچه ها   "

 

ما چون دو دریچه رو به روی هم ،

آگاه زِ هر بگو مگوی هم .

هر روز سلام و پرسش و خنده ،

هر روز قرار روز آینده .

عمر آینۀ بهشت ، امّا ... آه

بیش از شب و روزِ تیر و دی كوتاه

اكنون دل من شكسته و خسته ست ،

زیرا یكی از دریچه ها بسته ست .

نه مهر فسون ، نه ماه جادو كرد ،

نفرین به سفر ، كه هرچه كرد او كرد .

 

"   م . امید   "

سه شنبه 25/10/1386 - 21:58
پسندیدم 0
UserName