سید شهید

 

یاران ! شتاب کنید ، قافله در راه است . می گویند که گنهکاران را نمی پذیرند ؟ آری ، گناهکاران را در این قافله راهی نیست ... اما پشیمانان را می پذیرند . ادم نیز در این قافله ملازم رکاب حسین است ، که او سر سلسله ی زمین و آسمان گشوده است ، آدم نیز دهشت زده و رها شده و سرگردان ، در این برهوت گمگشتگی وا می ماند                           

سه شنبه 25/10/1386 - 21:18
پسندیدم 0
UserName