عبادت کنید

  افراد وقت بسیار زیاد را صرف ناراحتی از رخدادهای تلخ و ناگوار گذشته یا نگرانی از آینده می كنند رمز كاهش فشار روانی این است كه یاد بگیریم از نظر احساسی و عاطفی چگونه در زمان حال زندگی كنیم.داشتن اعتقادات مذهبی از این بابت لازم ومؤثراست كه به نظرپزشكان آرامبخش ترین آیین مذهبی هنگامی است كه هر روز صبح عبادت كنید و نماز بخوانید این موضوع به اثبات رسیده كه عبادت و راز و نیاز با پروردگار تاثیر هورمورنهای تولید فشار روانی همچون آدرنالین و نور آدرنالین را در بدن تقلیل می دهد. روان شناسان اضافه می كنند كه به یاد داشته باشید پزشكان هیچ گاه نمی توانند نظام آرام بخشی درونی بیمارانشان را به آنها بازگردانند.چنین آرامشی به خود شخص بستگی دارد.پس هر گاه از فشار روحی رنج می بریدازراه عبادت وانجام فرایض دینی ،خود درمانی كنید .

سه شنبه 25/10/1386 - 20:41
پسندیدم 0
UserName