نهج البلاغه
توسط : raminh
 
ترجمه خطبه اول نهج البلاغه
قسمت سوم بخش سوم
   سپس خداوند بزرگ، خاکی از قسمت های گوناگون زمین، از قسمت های سخت و نرم، شور و شیرین، گرد آورد، آب به آن افزود تا گلی خالص و آماده شد، و با افزودن رطوبت چسبناک گردید، که، از آن اندامی شایسته، و عضو هایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد. خشکانیدن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانی معین و سرانجامی مشخص، اندام انسان، کامل گردید. آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات، تصرف نماید. به انسان اعضا و جوارحی بخشید، که در خدکت او باشند، و ابزاری عطا فرمود، که آن ها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حق و باطل را بشناسد، و حواس چشایی، و بویایی، و وسیله تشخیص رنگ ها، و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگ های گوناگون، و چیزهایی همانند و سازگار، و نیروهی متضاد، و مزاج های کوناگون، گرمی، سردی، تری، و خشکی قرار داد. سپس از فرشتگان خواست تا آن چه در عهده دارند انجام دهند، وعهدی را که پذیرفته اند وفا کنند، این گونه که بر آدم سجده کنند، و او را بزرگ بشمارند، و فرمود(( برای آدم سجده کنید پس فزشتگان همه سجده کردندجز شیطان)) غرور و خود بزرگ بینی او را گرفت و شقاوت و بدی بر او غلبه کرد، و به آفرینش خود از آتش افتخار نمود، و آفرینش انسان را از خاک پست شمرد. خداوند برای سزاوار بودن شیطان به خشم الهی، و برای کامل شدن آزمایش و تحقق وعده ها به او مهلت داد و فرمود(( تا روز رستاخیز مهلت داده شدی.))
سه شنبه 25/10/1386 - 20:14
پسندیدم 0
UserName