عظمت امام حسین(ع)
توسط : fgf
ابوهریره مى گوید:
روزى در حضور پیغمبر صلى الله علیه و آله با جمعى از زیادى از صحابه از جمله ابوبكر و عمر فضل بن عباس و زید بن حارثه و عبدالله بن مسعود بودیم در این اثناء امام حسین (ع) كه تازه راه افتاده بود از در وارد شد تا چشم پیغمبر بر او افتاد او را در آغوش ‍ كشید و صورتش را بوسید سپس دست هاى كوچك او را گرفت و به او فرمود:
حرقة ، حرقة ترق عین بقعه یعنى : اى بچه كوچكم ، اى بچه كوچكم ، از زانوان من بالا بیا و حسین هم از زانوان پیغمبر صلى الله علیه و آله بالا آمد تا به روى سینه او مى رسید و دوباره پایین مى آمد.
آن روز پیامبر این عمل را با حسین علیه السلام بسیار تكرار كرد سپس ‍ فرمود: بدن حسین من به چشم پشه مى ماند.
(آن روز مراد رسول خدا صلى الله علیه و آله را كسى نفهمید، اما در اثر ترقى علم امروز با میكرسكوپ چون به چشم پشه نظر كرده اند چشم او را سواخ سوراخ و مشبك دیده اند و متوجه شده اند كه پیغعمبر صلى الله علیه و آله مرادش آن بوده كه بدن حسین من چون چشم پشه مشبك خواهد گشت.)
پس از این مذاكرات پیغمبر فرمود: خداوندا! من حسین را دوست دارم ، تو هم او را دوست بدار.
سه شنبه 25/10/1386 - 19:24
پسندیدم 0
UserName