محبت رسول الله صلى الله علیه و آله به حسنین (ع)
توسط : fgf

رسول اكرم صلى الله علیه و آله نشسته بود كه حسن و حسین (ع) وارد شدند حضرت به احترام آنها از جاى برخاسنت و به انتظار ایستاد كودكان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتى چند طول كشید نرسیدند، رسول اكرم صلى الله علیه و آله به طرف كودكان پیش رفت و از آنان استقبال نمود آغوش باز كرد، هر دو را بر دوش سوار نمود و به راه افتاد و مى فرمود:
فرزندان عزیز مركب شما چه خوب مركبى است و شما چه سواران خوبى هستید. رسول اكرم صلى الله علیه و آله حسن و حسین (ع) را بوسید اقرع بن حابس كه ناظر مهر و عطوفت پیغمبر صلى الله علیه و آله به فرزندان خود بود عرض كرد: من ده فرزند دارم و هرگز آنها را نبوسیده ام.
حضرت در جواب فرمود: به من ربطى ندارد كه خداوند ریشه رحمت و شفقت را از قلب تو كنده است.
روزى پیغبمر اكرم (ص) با جمعى از مسلمین در نقطه اى نماز مى گزارد ؛ موقعى كه آن حضرت به سجده مى رفت حسین علیه السلام كه كودك خردسالى بود، به پشت پیغمبر سوار مى شد، و پاهاى خود را حركت مى داد و هى هى مى كرد، وقتى رسول خدا صلى الله علیه و آله مى خواست سر از سجده بر دارد او را مى گرفت و پهلوى خود به زمین مى گذارد باز در سجده دیگر و تا پایان نماز طفل مكرر به پشت پیغمبر صلى الله علیه و آله سوار مى شد یك نفر یهودى ناظر این جریان بود پس از نماز به حضرت عرض كرد: شما با كودكان طورى رفتار مى كنید كه ما هرگز چنین نمى كنیم !
پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله در جواب فرمود: اگر شما به خدا و رسول خدا ایمان مى داشتید به كودكان خود عطوف و مهربان بودید مهر و محبت پیغمبر عظم الشان نسبت به كودكان مرد یهودى را سخت تحت تاثیر قرار داد و صمیمانه آیین مقدس اسلام را پذیرفت.
مردى به نام یعلى عامرى از محضر رسول اكرم صلى الله علیه و آله خارج شد تا در مجلسى كه دعوت داشت شركت كند جلو منزل امام حسین علیه السلام را دید كه با كودكان مشغول بازى است طولى نكشید رسول اكرم صلى الله علیه و آله همراه اصحاب خود از منزل خارج شد وقتى امام حسین علیه السلام را دید دست هاى خود را باز كرد و از اصحاب جدا شد به طرف فرزند رفت تا او را در بگیرد كودك خنده كنان این طرف و آن طرف مى گریخت و رسول اکرم (ص) نیز خندان از پى او بود بچه را گرفت ، دستى زیر چانه كودك و دست دیگر پشت گردن او گذارد و او را بوسید.
رهبر عالیقدر اسلام در حضور مردم با فرزندش چنین رفتار كرد تا علاوه بر اداى وظیفه ، مردم را در راه تربیت فرزندان به شاد كردن كودكان و بازى با آنان بیشتر متوجه فرماید.

منبع:وسائل الشیعه

سه شنبه 25/10/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName