امام حسین علیه السلام و سوره التین
توسط : fgf

در تفسیر نور الثقلین از على بن ابراهیم (والتین والزیتون طور سینین و هذا البلد الامین) آمده است :
تین رسول الله صلى الله علیه و آله و زیتون امیرالمومنین و طور سینین امام حسن مجتبى و امام حسین و و هذا البلد الامین ائمه علیهم السلام هستند.

در خصال از امام كاظم علیه السلام نقل شده كه خداى تبارك و تعالى اختیار كرد از گل چهار چیز را و اختیار كرد از شهرها چهار چیز، پس فرمود: «و التین الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین»
و التین مدینه و الزیتون بیت المقدس و طور سنین كوفة و هذا البلد مكة .

باز امام موسى بن جعفر (ع) روایت شده است : (و التین و الزیتون) حسن و حسین (ع) و (طور سینین) امیر المومینن على بن ابى طالب علیه السلام و (هذا البلد الامین) محمد صلى الله علیه و آله است. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت كرده است :
«رب المشرقین و رب المغربین» «آن خدایى كه آفرینده دو مشرق و دو مغرب است.»
مراد از مشرقین رسول الله صلى الله علیه و آله و امیرالمومنین على علیه السلام و المغربین امام حسن و امام حسن (ع) است

سه شنبه 25/10/1386 - 17:23
پسندیدم 0
UserName