لولو و مرجان
توسط : fgf
«مرج البحر یلتقان بینهما برزخ لا یبیغیان یخرج منهما اللولو و المرجان» یحیى بن سعید عطار مى گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام كه شنیدم فرمود:
خداوند تبارك و تعالى در قرآن فرموده است :
لولو و مرجان حسن و حسین هستند و على فاطمه دو دریاى بزرگند، یكى بر دیگرى برترى دارند.
سه شنبه 25/10/1386 - 17:20
پسندیدم 0
UserName