امام حسین علیه السلام و سوره اهل اتى
توسط : fgf
هل اتى على الانسان حین من الدهر)
سوره هل اتى در شان اهل بیت عصمت علیهم السلام نازل شده است عمده مدارك راجع به امام حسین علیه السلام و هل اتى را ذیلا بیان مى كنیم :
مجتمع البیان (ج 5، ص 406)، نورالثقلین (ج 5، ص 470)، منهج الصاقین (ج 10، ص 91)، تفسیر ابوالفتوح ( ج 10، ص 183)، تفسیر گارز (ج 10، ص 246)، مناقب ابن شهر آشوب (ج 3، ص 373)، احقاق الحق (ج 9، ص 110 123)، بحار (ج 9، ص 39) كفایة الخصام (ص 449)، تذكره سبز ابن جوزى (ص 323) ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید (ج 3، ص ‍ 275 )، علامه امینى در الغدیر اتى درباره خاندان پیغمبر صلى الله علیه و آله نازل شده است.
سه شنبه 25/10/1386 - 17:12
پسندیدم 0
UserName