سخن دو نفر از بزرگان عامه
توسط : fgf
زمخشرى در تفسیر كشاف و طنطارى در تفسیر الجواهر چنین گفته اند:
دسته اى از علما و بزرگان نصاراى نجران به مدینه آمدند و با رسول اكرم صلى الله علیه و آله علیه درباره حضرت عیسى علیه السلام احتجاج كردند و این آیه از سوى پروردگار نازل شد.
این دو كلمه (ندع) را چنین معنا كرده اند:
بیایید (یعنى من و شما ) پسران و زنان خود را دعوت نماییم و سپس مباهله كنیم سپس هر دو مى نویسند: فردا كه نصاراى نجران آن جا به وعدگاه حاضر شدند، رسول خدا صلى الله علیه و آله حسین را بغل كرد و دست حسن را گرفت و فاطمه علیهاالسلام پشت سر رسول اكرم صلى الله علیه و آله پشت سر فاطمه علیهاالسلانم مى آمدند نصاراى نجران چون چشمشان به این منظره افتاد راضى به پرداخت جزیه مى شدند، زمخشرى بعد از این جریان مى نویسد: آیه تطهیر درباره محمد صلى الله علیه و آله على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است
سه شنبه 25/10/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName