امام حسین علیه السلام و آیه مباهله
توسط : fgf
فمن حاجك فیه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءنا كم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین»
به كسانى كه درباره حضرت عیسى علیه السلام بعد از آمدن دلیل قطعى با تو در مقام محابه و مجادله برآیند بگو: بیاید ما و شما با فرزندان زنان خود باهم به مباهله برخیزیم (یعنى در حق یگدیگر نفرین كرده و در دعا و التجا به درگاه خدا مى كنیم) تا دروغ گو و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم .

داستان مباهله و نفرین پیغمبر صلى الله علیه و آله با نصارى انجران معروف است  نجران در كشور یمن و آن موقع مركز نصارا بود، جمعى از روحانیون آن جا به مدینه آمدند تا درباره حقانیت اسلام و مسیحیت با پیغنمبر صلى الله علیه و آله گفت و گو كنند. وقتى در برابر منطق پیغمبر صلى الله علیه و آله عاجز ماندند پیغمبر فرمود: اگر باز هم خود را بر حق مى دانید حاضرم با بهترین و نزدیك ترین كسانم با شما مباهله كنم و شما هم بهترین و نزدیك ترین كسان خود را بیاوریبد تا نفرین هر دسته را كه باطل بود نابود كند چون پیغمبر صلى الله علیه و آله ، على و فاطمه و حسن و حسین ، علیهم السلام را آورد، نصارا ترسیدند كه با نفرین اینان عذاب نازل شود و حاضر به مباهله نشدند و جزیه را بر عهده گرفتند و رفتند.
جریان مباهله رسول خدا صلى الله علیه و آله با نصارى نجران یكى از ادله قطعى بر حقانیت آن حضرت است ، زیرا اگر رسول گرامى صلى الله علیه و آله یقین به رسالت خود از جانب پروردگار نداشت ، مباهله صد در صد به زیان خودش تمام مى شد و به دست خود خط بطلان بر مدعاى خویش ‍ كشیده بود اما رسول گرامى از جانب پروردگار مامور شد تا با شركت حضرت على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام این كار را انجام دهد.
رسول اكرم صلى الله علیه و آله به نصاراى نجران فرمود: با من مباهله كنید اگر من راست مى گویم خداى بزرگ و لعنت و دورى از رحمت خود را به شما فرو فرستد و اگر من دروغ گو باشم بر من ، گفتند: اكنون انصاف دادى ، سپس قرار به مباهله گذاشتند و تعیین وقت نمودند، چون به منازل خود مراجعت نمودند، سید و عاقب كه دو تن از روساى ایشان بودند گفتند : اگر محمد صلى الله علیه و آله با قوم خود مباهله آید ما با او مباهله كنیم كه پیغمبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید، با او مباهله كنیم ، كه پیغمبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید، با او مباهله نكنیم ، با اهل خود نمى آید مگر آن كه راست گو باشد چون صبح شد به محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله آمدند.
حضرت به اتفاق على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام براى مباهله بیرون آمد نصارا پرسید: اینان كیانند ؟در جواب شنیدند: آن مرد پسر عمو و وصى و داماد او على بن ابى طالب (ع) است و این دخترش ‍ فاطمه زهرا علیهاالسلام است و اینان دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام هستند.
نصارا چون چنین دیدند متفرق شدند و به رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض كردند: ما از مباهله با شما استعفا دادیم و آنچه راضى شوى به تو مى دهیم .
رسول گرامى صلى الله علیه و آله با ایشان به جزیه صلح فرمود. و آنها مراجعت نمودند.
دانسته شد كه آیه مباهله براى فضیلت خاندان رسالت است و آیه آشكارا مى رساند و معرفى مى كند كه پیامبر صلى الله علیه و آله حسن و حسین (ع) پسران خود و على علیه السلام را تصدیق و گواهى كرده است .
آیه مباهله مختص به پنج نور پاك الهى است : محمد صلى الله علیه و آله ت على ولى الله ، فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم السلام

سه شنبه 25/10/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName